Orașul Copiilor logo

Liceul de Informatica "Tiberiu Popoviciu"

Liceul de Informatica Tiberiu Popovicioiu este situat in cartierul Zorilor, pe Calea Turzii, nr.140-142. Institutia se adreseaza elevilor din ciclul primar, gimnazial si liceal, oferind insa si program de tip after-school si pentru clasele primare.

Liceul ofera toate facilitatile necesare desfasurarii cursurilor, precum: o biblioteca care cuprinde 17000 de volume, oferind suport logistic pentru documentare si informare, sali cu dotari moderne, club de sport, club de muzica, personal medical si psiholog scolar.

Limbile straine predate in cadrul liceului sunt engleza, franceza si germana.

 

Istoric

"Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu" din Cluj-Napoca a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 739/21.06.1971, împreună cu alte trei licee similare din București, Iași și Timișoara.

În primii ani de funcționare noua unitate școlară s-a numit "Liceul pentru Prelucrarea Automată a Datelor (LAPD)".

Ideea acestor licee a avut la bază activitatea unor personalități marcante din domeniul științelor matematice: academicianul Grigore Moisil la București și academicianul Tiberiu Popoviciu la Cluj care, prin acțiunile lor, au promovat la toate nivelurile de decizie ideea introducerii tehnicii de calcul electronic în țara noastră. 

La Cluj, academicianul Tiberiu Popoviciu, fondatorul școlii de analiză numerică și teoria aproximării, aflat în fruntea Institutului de Calcul al Academiei Române, a format și condus o echipă de matematicieni, ingineri și tehnicieni cu care a construit în 1961 primul calculator românesc –DACICC-1 (Dispozitiv Automat de Calcul al Institutului de Calcul Cluj), urmat de altele, în decursul anilor. Aceste calculatoare aveau la bază proiecte originale și se numărau printre cele mai performante aparate de calcul din perioada anilor 1960-1970.

Liceul pentru Prelucrarea Automată a Datelor din Cluj a funcționat în anul școlar 1971-1972 cu un numar de 110 elevi, repartizați în patru clase de anul I (clasa a IX-a) , în clădirea Grupului Școlar Profesional Alimentar din strada 23 August nr. 22 (în prezent str. I.I.C. Brătianu, unde acum funcționează mai multe instituții, printre care Facultatea de Studii Europene și Centrul Cultural Francez).

 

Din 1973 liceul a funcționat sub titulatura de "Liceul pentru Informatică" și tot în acel an s-a obținut acordul pentru ridicarea noii clădiri în care să funcționeze instituția.

Clădirea liceului a fost finalizata în 1977 prin darea în folosință a celor două cămine, de băieți și fete, cu câte 160 de locuri fiecare, și-a început activitatea cantina liceului și a fost recepționată sala de sport.

După Revoluție liceul și-a recăpătat profilul inițial și din 1993 denumirea școlii este de "Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu". Din 1996 director al liceului a fost domnul profesor Roland Kentsch, specialitatea informatică. În anii care au trecut de la Revoluție, școala s-a innoit ca aspect și ca dotare cu tehnică informatică de ultimă generație. Acest proces de modernizare rapida se continuă și astăzi. "

(date preluate de pe site-ul official http://www.li.cj.edu.ro/i )

 

Proiecte si evenimente:

Proiecte:

- "Zambete de Craciun"- eveniment caritabil organizat de elevii claselor V-II

(http://www.li.cj.edu.ro/index.php/activitati/proiecte/44-zambete-de-craciun-test )

- "Prietenii Muzeului"- organizarea unor evenimente artisitce, cu scopul de a atrage elevii in actiunii interactive intre scoala si muzeul din Cluj.

(http://www.li.cj.edu.ro/index.php/activitati/proiecte/34-prietenii-muzeului )

- "Tragedy or comedy?"- training la care unii dintre elevii si profesorii scolii au participat, in Ungaria, la Gyula

(http://www.li.cj.edu.ro/index.php/activitati/proiecte/33-tragedy-or-comedy )

- "Science on Stage Festival"- festival al profesorilor de stiinte, organizat in Polonia la Slubice

(http://www.li.cj.edu.ro/index.php/activitati/proiecte/19-science-on-stage-festival-2013 )

- "European Space Agency"- participarea d-nei profesoare Corina Toma la Scoala de vara internationala organizata de European Space Agency.

(http://www.li.cj.edu.ro/index.php/activitati/proiecte/18-european-space-agency)

- "Make Physics More Enjoyable" – proiect organizat cu scopul unui schimb de experienta stiintifica, intre Liceul de Informatica Tiberiu Popovicioiu si liceul T.Kościuszki din Wielun, Polonia.

(http://www.li.cj.edu.ro/index.php/activitati/proiecte/14-make-physics-more-enjoyable )

 

Evenimente:

- "Cursul CanSat- O poarta catre Univers" – participarea la  CanSat Training Course for European Teachers, organizat de Agenția Spațială Europeană (ESA) la Andoya Rocket Range în Norvegia.

( http://www.li.cj.edu.ro/index.php/activitati/evenimente/37-cursul-cansat-o-poarta-deschisa-spre-univers )

Cadre didactice:

Profesori titulari, cu o foarte bună pregătire de specialitate și didactica (70% cu gradul I didactic sau doctorat), cu cărți și publicații de profil sau în domeniul educațional.

Multi dintre profesorii liceului si-au adus contributia si publicand manuale pentru diferite materii. Dintre acestia, se numara: Balan Adina, Balan Gabriela, Balica Ioan, Bodea Letitia, Comsa Marius, Deak Zita, Giurgea Mihaela, Hagau Ana-Maria, Haidu Simona, Horotan Ioan, Hudrea Ioan, Ionescu Eugen, Julean Livia, Maris Mariana, Moldovan Georgeta, Petrila Sonia, Radu Catalina, Toma Corina, Topan Claudia, Valean Felicia, Vezentan Diana.

 

Rezultate la Olimpiade

 

De-a lungul anilor elevii liceului au avut rezultate deosebite, calificandu-se pentru fazele judetene si nationale.

In anul 2011-2012,  5 elevi au participat la faza nationala a olimpiadelor, iar unul la faza internationala.

In anul 2012-2013 8 elevi au luat premiul I la faza nationala.

Medii de admitere la liceu:

Conform site-ului admitereliceu.ro, Liceul de Informatica se afla pe locul 130, la nivel national (http://www.admitereliceu.ro/institutie/liceul-de-informatica-tiberiu-popoviciu-cluj-napoca )

Media anuala pentru anul 2013 a fost 8.96.

Scris la: 2012-03-07 23:05:20


Adresa: Calea Turzii 140-142
Cluj cod: 400501
Cluj
Telefon:0264-438.024
Email: Email: tpopoviciu@yahoo.com
Site: http://www.li.cj.edu.ro
Varste: intre 6 ani si 18 ani