Orașul Copiilor logo
Scoala speciala centru de resurse si documentare privind educatia incluziva/integrata Cluj

Scoala speciala centru de resurse si documentare privind educatia incluziva/integrata Cluj

Școala Specială nr. 2, a fost înființată in data de 1 septembrie 1993 prin Ordinul nr. 33652 al Ministerului Învățământului, limba de predare fiind romana la toate clasele cu elevi prezentând cerințe educative speciale. Pentru elevii rromi, se organizează predarea limbii materne.

Misiunea scolii este de a facilita accesul la informare, educare și formare pentru recuperarea socio-psihopedagogică a elevilor cu Cerinte Educationale/educative Speciale. In acelasi timp, Centrul de Resurse Cluj oferă documentare, asistență și perfecționare continuă cadrelor didactice din învățământul de masă care se ocupă de copiii integrați sau pentru situații similare în curs de devenire, asigurand in acelasi timp consiliere și terapii recuperatorii pentru elevii Centrului, și pentru elevii din școlile arondate acestuia specifice nevoilor acestora.

 

Scopuri:

- educarea, recuperarea, socializarea și progresul școlar al elevilor

- integrarea elevilor în forme ulterioare de pregătire profesională

desfășurarea unei munci de calitate de către corpul profesoral, cadrele asociate și personalul nedidactic, auxiliar

- promovarea politicii de educație integrată împletită cu măsuri care vizează prevenirea eșecului și abandonului școlar

- promovarea muncii în echipă

- proiectarea actului educațional care să prefigureze  principiul "de la educația pentru toți la educația pentru fiecare"

- imbunătățirea continuă a conținuturilor curriculare și a bazei materiale

- dezvoltarea la elevi a competențelor de comunicare socială și relaționare interpersonală

 

Centrul de Resurse ofera urmatoarele:

- psihodiagnoză și consiliere psihologică

- terapia tulburărilor de limbaj

- kinetoterapie

- terapie psihomotrică

- terapie cognitivă

- socializare prin activități extracurriculare.

Scris la: 2015-02-09 19:18:38


Scoala speciala centru de resurse si documentare privind educatia incluziva/integrata Cluj
Adresa: Strada Bucuresti nr. 32
Statia Bucuresti I cod: 400148
Cluj
Telefon:0264-432.431
Email: Email: crdeiicluj@yahoo.com
Site: http://www.cjcluj.ro/sscrd-pre...