𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐂𝐥𝐮𝐣 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐎𝐮𝐭 𝐃𝐚𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟑

[RO] | [HU] | [EN]
[RO] Hai să vezi soluțiile de îmbunătățire a vieții noastre din Cluj-Napoca prin soluții creative propuse de către grupuri de tineri.
Participarea e deschisă. Te rugăm să ne anunți aici că vii: https://pontgroup.typeform.com/to/EXthZAE8
INNOVATORY SpeakOut Day 2023 este un eveniment în cadrul căruia peste 30 de echipe de tineri din liceele și școlile clujene își prezintă soluțiile pentru îmbunătățirea vieții din orașul nostru în fața unui juriu format din reprezentanți ai unor autorități locale, naționale, precum și organizații profesionale din Cluj-Napoca.
Tinerii au trecut printr-un proces de identificare a unor nevoi în comunitate și dezvoltarea unor soluții la aceste nevoi sub îndrumarea profesorilor lor, folosind metoda Design Thinking.
Evenimentul se derulează sub egida proiectului European Innovatory, coordonat de Grupul PONT, un proiect realizat în parteneriat de către Capitalele Europene ale Tineretului Braga 2012, Maribor 2013, Salonic 2014, Cluj-Napoca 2015, Cascais 2018, Novi Sad 2019 și Klaipeda 2021.
Mai multe despre eveniment aici: https://www.facebook.com/events/1000619817830602
[HU]
Gyertek és ismerjétek meg a kolozsvári életünk javítását célzó megoldásokat a fiatalok csoportjai által javasolt kreatív megoldásokon keresztül!
A részvétel nyitott. Kérjük, itt jelezd, hogy eljössz: https://pontgroup.typeform.com/to/EXthZAE8
Az INNOVATORY SpeakOut Day 2023 egy olyan esemény, ahol több mint 30 kolozsvári középiskolából és iskolából érkező fiatalokból álló csapat mutatja be a városunk életének javítását célzó megoldásait a helyi és országos hatóságok, valamint kolozsvári szakmai szervezetek képviselőiből álló zsűri előtt.
Tanáraik irányításával, a Design Thinking módszerét alkalmazva végigmentek egy olyan folyamaton, amelynek során azonosították a közösségben felmerülő szükségleteket, és megoldásokat dolgoztak ki ezekre a szükségletekre.
Az eseményre a PONT csoport által koordinált Európai Innovációs projekt égisze alatt kerül sor, amely a Braga 2012, Maribor 2013, Thesszaloniki 2014, Kolozsvár 2015, Cascais 2018, Újvidék 2019 és Klaipeda 2021 európai ifjúsági fővárosok partnerségével valósul meg.
[EN]
Let’s see the solutions to improve our life in Cluj-Napoca through creative solutions proposed by groups of young people!
Participation is open. Please let us know here that you are coming: https://pontgroup.typeform.com/to/EXthZAE8
INNOVATORY SpeakOut Day 2023 is an event where more than 30 teams of young people from high schools and schools in Cluj-Napoca present their solutions for improving life in our city in front of a jury composed of representatives of local and national authorities as well as professional organisations from Cluj-Napoca.
They went through a process of identifying needs in the community and developing solutions to these needs under the guidance of their teachers, using the Design Thinking method.
The event takes place under the aegis of the European Innovatory project, coordinated by the PONT Group, a project carried out in partnership by the European Youth Capitals of Braga 2012, Maribor 2013, Thessaloniki 2014, Cluj-Napoca 2015, Cascais 2018, Novi Sad 2019 and Klaipeda 2021.

Lasă un comentariu