Orașul Copiilor logo
Recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic

Recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic

Complex de servicii pentru Recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ușor si mediu nr. 9 Țăndărică
- unitate aflata in subordinea DGASPC Cluj (DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A COPILULUI CLUJ)

 

1) Serviciul Rezidențial, cu o capacitate de 12 locuri, pentru copii cu dizabilități și/sau grad de handicap neuro-psihic ușor și mediu, cu vârsta cuprinsă între 2-9 ani, separati temporar sau definitiv de părinții săi

2) Centrul de Zi  cu o capacitate de  10 locuri pentru copii cu dizabilități și/sau grad de handicap neuro-psihic ușor și mediu, provenind din mediu social defavorizat, cu vârsta cronologică cuprinsă între 2-9 ani, în perspectiva integrării în învățământ, prevenirii abandonului si instituționalizării.

 

Servicii oferite: prin componenta rezidențiala se asigura asistența medicala generala și de specialitate, recuperarea și reabilitarea copilului, socializarea, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; asistarea procesului de învățământ; educație; păstrarea relațiilor copilului cu familia sau identificarea unor alternative vizând reintegrarea copiilor într-un mediu familial;

- prin componenta de zi se asigura servicii profesionalizate prin desfășurarea unor activități care vizează: recuperarea – reabilitarea, socializarea și recreerea, dezvoltarea deprinderilor de viață independenta, integrarea în învățământul de masă

 

Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuro-psihic

Complex de Servicii pentru Recuperarea Copiilor cu Handicap Neuro-psihic Usor  si Mediu  nr. 9
Scris la: 2011-08-19 19:19:19


Recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic
În cadrul grupului: DGASPC Asistență socială și protecția copilului Cluj
Adresa: Strada Sunatoarei nr 4
Cartierul Mănăştur cod: 400376
Cluj
Telefon:0264 592401
Site: http://www.cjcluj.ro/dgaspcc-p...